منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

فروشگاه فایل

دانلود کتاب Advanced Structured Materials

دانلود کتاب Advanced Structured Materials

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2150
دانلود کتاب Properties and Characterization of Modern Materials Andreas Öchsner • Holm Altenbach Editors Properties and Characterization of Modern Materials ISSN 1869-8433 ISSN 1869-8441 (electronic) Advanced Structured Materials ISBN 978-981-10-1601-1 ISBN 978-981-10-1602-8 (eBook) DOI 10.1007/978-981-10-1602-8 Library of Congress Control Number: 2016943428 © Springer Science+Business Media Singapore...
دانلود کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1

دانلود کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1805
دانلود کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 Dan Casem • Leslie Lamberson • Jamie Kimberley Editors Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics ISSN 2191-5644 ISSN 2191-5652 (electronic) Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series ISBN 978-3-319-41131-6 ISBN 978-3-319-41132-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-41132-3 Library of Congress Control Number: 2016952246 # The Society for Experimental Mechanics, Inc....
دانلود کتاب Fundamentals of Radiation Materials Science

دانلود کتاب Fundamentals of Radiation Materials Science

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1539
دانلود کتاب Fundamentals of Radiation Materials Science دانلود کتاب دانلود کتاب اصول علم تابش مواد: فلزات و آلیاژها... Fundamentals of Radiation Materials Science Metals and Alloys Gary S. Was Second Edition ISBN 978-1-4939-3436-2 ISBN 978-1-4939-3438-6 (eBook) DOI 10.1007/978-1-4939-3438-6 Library of Congress Control Number: 2015955871 © Springer Science+Business Media New York 2007,...
دانلود کتاب Recent Trends in Materials and Devices

دانلود کتاب Recent Trends in Materials and Devices

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1523
دانلود کتاب Recent Trends in Materials and Devices دانلود کتاب روند های اخیر در علم و فناوری مواد Vinod Kumar Jain • Sunita Rattan Abhishek Verma Editors Recent Trends in Materials and Devices   ISSN 0930-8989 ISSN 1867-4941 (electronic) Springer Proceedings in Physics ISBN 978-3-319-29095-9 ISBN 978-3-319-29096-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-29096-6 Library of Congress Control Number: 2016950908 © Springer International Publishing Switzerland...

free
hit counter