منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

فروشگاه فایل

دانلود کتاب Designing with Computational Intelligence

دانلود کتاب Designing with Computational Intelligence

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2824
دانلود کتاب Designing with Computational Intelligence Nadia Nedjah • Heitor Silvério Lopes Luiza de Macedo Mourelle Editors Designing with Computational Intelligence   ISSN 1860-949X ISSN 1860-9503 (electronic) Studies in Computational Intelligence ISBN 978-3-319-44734-6 ISBN 978-3-319-44735-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44735-3 Library of Congress Control Number: 2016947935 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب رباتیک در آموزش (Robotics in Education )

دانلود کتاب رباتیک در آموزش (Robotics in Education )

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2742
دانلود کتاب رباتیک در آموزش (Robotics in Education )   Munir Merdan ⋅ Wilfried Lepuschitz Gottfried Koppensteiner ⋅ Richard Balogh Editors Robotics in Education Research and Practices for Robotics in STEM Education   ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic) Advances in Intelligent Systems and Computing ISBN 978-3-319-42974-8 ISBN 978-3-319-42975-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-42975-5 Library of Congress Control Number: 2016946927 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب What We Know About Extraterrestrial Intelligence

دانلود کتاب What We Know About Extraterrestrial Intelligence

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2677
دانلود کتاب What We Know About Extraterrestrial Intelligence دانلود کتاب چیزی که ما در مورد هوش فرازمینی می دانیم Michael Ashkenazi What We Know About Extraterrestrial Intelligence Foundations of Xenology ISSN 2199-3882 ISSN 2199-3890 (electronic) Space and Society ISBN 978-3-319-44455-0 ISBN 978-3-319-44456-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44456-7 Library of Congress Control Number: 2016948280 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Machine Learning Paradigms

دانلود کتاب Machine Learning Paradigms

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2319
دانلود کتاب Machine Learning Paradigms Dionisios N. Sotiropoulos • George A. Tsihrintzis Machine Learning Paradigms Artificial Immune Systems and their Applications in Software Personalization   ISSN 1868-4394 ISSN 1868-4408 (electronic) Intelligent Systems Reference Library ISBN 978-3-319-47192-1 ISBN 978-3-319-47194-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-47194-5 Library of Congress Control Number: 2016953915 © Springer International Publishing AG 2017       شما ممکن است با جستجوی یکی از کلید واژه های مرتبط در زیر به این صفحه هدایت شده باشید: الگوریتم های یادگیری ماشین مشاغل یادگیری...
دانلود کتاب Wearable Sensors and Robots

دانلود کتاب Wearable Sensors and Robots

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2251
دانلود کتاب Wearable Sensors and Robots Canjun Yang • G.S. Virk • Huayong Yang Editors Wearable Sensors and Robots Proceedings of International Conference on Wearable Sensors and Robots 2015 ISSN 1876-1100 ISSN 1876-1119 (electronic) Lecture Notes in Electrical Engineering ISBN 978-981-10-2403-0 ISBN 978-981-10-2404-7 (eBook) DOI 10.1007/978-981-10-2404-7 Jointly published with Zhejiang University Press, Hangzhou, China Library of Congress Control Number: 2016947751 © Zhejiang University Press and Springer Science+Business Media Singapore...
دانلود کتاب Mechatronics and Robotics Engineering for Advanc

دانلود کتاب Mechatronics and Robotics Engineering for Advanc

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1807
دانلود کتاب Mechatronics and Robotics Engineering for Advanced and Intelligent Manufacturing Dan Zhang • Bin Wei Editors Mechatronics and Robotics Engineering for Advanced and Intelligent Manufacturing   ISSN 2195-4356 ISSN 2195-4364 (electronic) Lecture Notes in Mechanical Engineering ISBN 978-3-319-33580-3 ISBN 978-3-319-33581-0 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-33581-0 Library of Congress Control Number: 2016943792 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب The Fundamentals of Computational Intelligence:

دانلود کتاب The Fundamentals of Computational Intelligence:

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1609
دانلود کتاب The Fundamentals of Computational Intelligence: System Approach   Mikhail Z. Zgurovsky • Yuriy P. Zaychenko The Fundamentals of Computational Intelligence: System Approach ISSN 1860-949X ISSN 1860-9503 (electronic) Studies in Computational Intelligence ISBN 978-3-319-35160-5 ISBN 978-3-319-35162-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-35162-9 Library of Congress Control Number: 2016939572 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Robot Intelligence Technology and Applications 4

دانلود کتاب Robot Intelligence Technology and Applications 4

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1567
دانلود کتاب Robot Intelligence Technology and Applications 4   Jong-Hwan Kim ⋅ Fakhri Karray Jun Jo ⋅ Peter Sincak ⋅ Hyun Myung Editors Robot Intelligence Technology and Applications 4 Results from the 4th International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic) Advances in Intelligent Systems and Computing ISBN 978-3-319-31291-0 ISBN 978-3-319-31293-4 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-31293-4 Library of Congress Control Number: 2016939939 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Robotics Research

دانلود کتاب Robotics Research

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1526
دانلود کتاب Robotics Research Henrik I. Christensen • Oussama Khatib Editors Robotics Research The 15th International Symposium ISRR ISSN 1610-7438 ISSN 1610-742X (electronic) Springer Tracts in Advanced Robotics ISBN 978-3-319-29362-2 ISBN 978-3-319-29363-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-29363-9 Library of Congress Control Number: 2016930274 © Springer International Publishing Switzerland...

free
hit counter