منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب CASE COMPETENCIES in ORTHOPAEDIC SURGERY

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

فروشگاه فایل

دانلود کتاب تکنیک های هوشمند در پردازش سیگنال برای امنتیت چند رسانه ای ها

دانلود کتاب تکنیک های هوشمند در پردازش سیگنال برای امنتیت چند رسانه ای ها

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2844
دانلود کتاب تکنیک های هوشمند در پردازش سیگنال برای امنتیت چند رسانه ای ها   Nilanjan Dey • V. Santhi Editors Intelligent Techniques in Signal Processing for Multimedia Security   ISSN 1860-949X ISSN 1860-9503 (electronic) Studies in Computational Intelligence ISBN 978-3-319-44789-6 ISBN 978-3-319-44790-2 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44790-2 Library of Congress Control Number: 2016948226 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Spectrum Access and Management for Cognitive Rad

دانلود کتاب Spectrum Access and Management for Cognitive Rad

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2739
دانلود کتاب دسترسی به طیف و مدیریت برای شبکه های رادیویی شناختی دانلود کتاب تخصیص منابع رادیویی و دسترسی به طیف پویا شبکه های رادیو شناختی چیست  رادیو شناختگر چیست رادیو شناختی cognitive radio امنیت در شبکه های رادیو شناختی دانلود کتاب Spectrum Access and Management for Cognitive Radio Networks Mohammad A. Matin Editor Spectrum Access and Management for Cognitive Radio Networks   ISSN 1860-4862 ISSN 1860-4870 (electronic) Signals and Communication Technology ISBN 978-981-10-2253-1 ISBN 978-981-10-2254-8 (eBook) DOI 10.1007/978-981-10-2254-8 Library of Congress...
دانلود کتاب K-Best Decoders for 5G+Wireless Communication

دانلود کتاب K-Best Decoders for 5G+Wireless Communication

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2676
دانلود کتاب K-Best Decoders for 5G+Wireless Communication Mehnaz Rahman • Gwan S. Choi K-Best Decoders for 5G+Wireless Communication ISBN 978-3-319-42808-6 ISBN 978-3-319-42809-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-42809-3 Library of Congress Control Number: 2016945170 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Cooperative and Networking

دانلود کتاب Cooperative and Networking

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2634
دانلود کتاب Cooperative and Networking Marta Peris-Ortiz • João J. Ferreira Editors Cooperative and Networking Strategies in Small Business ISSN 2197-5698 ISSN 2197-5701 (electronic) Innovation, Technology, and Knowledge Management ISBN 978-3-319-44508-3 ISBN 978-3-319-44509-0 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44509-0 Library of Congress Control Number: 2016949639 © Springer International Publishing Switzerland...
دانلود کتاب Electromagnetic Linear Machines with Dual Halbac

دانلود کتاب Electromagnetic Linear Machines with Dual Halbac

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2606
دانلود کتاب Electromagnetic Linear Machines with Dual Halbach Array Liang Yan • Lu Zhang • Juanjuan Peng Lei Zhang • Zongxia Jiao Electromagnetic Linear Machines with Dual Halbach Array Design and Analysis ISBN 978-981-10-2307-1 ISBN 978-981-10-2309-5 (eBook) DOI 10.1007/978-981-10-2309-5 Library of Congress Control Number: 2016947739 © Springer Science+Business Media Singapore...
دانلود کتاب Fuzzy Logic for Image Processing

دانلود کتاب Fuzzy Logic for Image Processing

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2604
منطق فازی برای پردازش تصویر دانلود کتاب Fuzzy Logic for Image Processing Laura Caponetti • Giovanna Castellano Fuzzy Logic for Image Processing A Gentle Introduction Using Java ISSN 2191-8112 ISSN 2191-8120 (electronic) SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering ISBN 978-3-319-44128-3 ISBN 978-3-319-44130-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44130-6 Library of Congress Control Number: 2016947389 © The Author(s)...
دانلود کتاب Robust Receding Horizon Control for Networked an

دانلود کتاب Robust Receding Horizon Control for Networked an

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2380
دانلود کتاب Robust Receding Horizon Control for Networked and Distributed Nonlinear Systems Huiping Li • Yang Shi Robust Receding Horizon Control for Networked and Distributed Nonlinear Systems ISSN 2198-4182 ISSN 2198-4190 (electronic) Studies in Systems, Decision and Control ISBN 978-3-319-48289-7 ISBN 978-3-319-48290-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-48290-3 Library of Congress Control Number: 2016954586 MATLAB® is a registered trademark of The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, Natick, MA 01760-2098, USA, http://www.mathworks.com. © Springer International Publishing AG...
دانلود کتاب Advanced Sensing Techniques for Cognitive Radio

دانلود کتاب Advanced Sensing Techniques for Cognitive Radio

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2353
دانلود کتاب Advanced Sensing Techniques for Cognitive Radio Guodong Zhao • Wei Zhang • Shaoqian Li Advanced Sensing Techniques for Cognitive Radio   ISSN 2191-8112 ISSN 2191-8120 (electronic) SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering ISBN 978-3-319-42783-6 ISBN 978-3-319-42784-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-42784-3 Library of Congress Control Number: 2016948292 © The Author(s)...
دانلود کتاب Broadband Wireless Communications for Railway Ap

دانلود کتاب Broadband Wireless Communications for Railway Ap

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2323
دانلود کتاب Broadband Wireless Communications for Railway Applications Émilie Masson • Marion Berbineau Broadband Wireless Communications for Railway Applications For Onboard Internet Access and Other Applications ISSN 2198-4182 ISSN 2198-4190 (electronic) Studies in Systems, Decision and Control ISBN 978-3-319-47201-0 ISBN 978-3-319-47202-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-47202-7 Library of Congress Control Number: 2016952900 © Springer International Publishing AG 2017   شما ممکن است با جستجوی یکی از کلید واژه های مرتبط در زیر به این صفحه هدایت شده باشید: broadband wireless communications for railway applications broadband wireless communications on high...
دانلود کتاب Proceedings of the International Conference on S

دانلود کتاب Proceedings of the International Conference on S

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:2312
دانلود کتاب Proceedings of the International Conference on Signal, Networks, Computing, and Systems Daya K. Lobiyal ⋅ Durga Prasad Mohapatra Atulya Nagar ⋅ Manmath N. Sahoo Editors Proceedings of the International Conference on Signal, Networks, Computing, and Systems ICSNCS 2016, Volume 1   ISSN 1876-1100 ISSN 1876-1119 (electronic) Lecture Notes in Electrical Engineering ISBN 978-81-322-3590-3 ISBN 978-81-322-3592-7 (eBook) DOI 10.1007/978-81-322-3592-7 Library of Congress Control Number: 2016942038 © Springer India...free
hit counter