منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود کتاب پیشرفت در محاسبات غیر متعارف اثر Andrew Adamatz

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود حل المسایل (راهنمای) فیزیک نوین کرین ویراست سوم

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب تکنیک های مهندسی پروتئین اثر Krishna Mohan Polur

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گریفیتس ویرایش 4 و حل المسائل آن ویرایش چهار

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب روماتولوژی چاپ دهم Textbook of Rheumatology

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Example-Based Super Resolution

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Cell Cycle Synchronization

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب Diagnostic Atlas of RENAL PATHOLOGY

دانلود کتاب Understanding Pulmonary Pathology

دانلود کتاب Understanding Pulmonary Pathology

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود کتاب RIoT Control

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

دانلود پکیج کتاب های ویروس شناسی (virology)( مجموعه 21 جلدی)

فروشگاه فایل

دانلود کتاب Cultural Psychology of Education

دانلود کتاب Cultural Psychology of Education

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1430
دانلود کتاب Cultural Psychology of Education Cultural Psychology of Education Wolff-Michael Roth • Alfredo Jornet Volume 3 ISSN 2364-6780 ISSN 2364-6799 (electronic) Cultural Psychology of Education ISBN 978-3-319-39867-9 ISBN 978-3-319-39868-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-39868-6 Library of Congress Control Number: 2016947077 © Springer International Publishing Switzerland...
 دانلود کتاب THE DYNAMICS OF PERSUASION

دانلود کتاب THE DYNAMICS OF PERSUASION

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:1425
 دانلود کتاب THE DYNAMICS OF PERSUASION     THE DYNAMICS OF PERSUASION Richard M. Perloff Sixth Edition ISBN: 978-1-138-10032-9 (hbk) ISBN: 978-1-138-10033-6 (pbk) ISBN: 978-1-315-65771-4 (ebk) © 2017 Taylor & Francis دانلود و مطالعه رایگان کتاب : پویایی اقناع: ارتباطات و نگرش در قرن   21st...

free
hit counter